معرفی اصطلاحات بین المللی روش‌های حمل‌و‌نقل بار:
Incoterms

معرفی اصطلاحات گمرکی

اعتبارنامه، اعتبار اسنادی، ال سی

 Letter of Credit (LC)

کارت بازرگانی

هر آنچه در مورد گمرک نیاز دارید

شرکت های بازرسی مورد تایید موسسه استاندارد

کلیه حقوق این وبسایت برای گروه بازرگانی دایا صنعت جاده ابریشم محفوظ میباشد
شماره ثبت (۴۵۱۳۶)